המילה “טלית” היא כינוי לבגד ארבע כנפות שעוטף את הגוף עם ציציות (פתילים מיוחדים שעליהם ציוותה התורה) בכל קצה של כנף הבגד (צד הבגד).

אור מקיף

האר”י הקודש בשער המצוות מסביר שהציצית היא מצווה שממשיכה על האדם בחינת אור מקיף – כלומר אור חיצוני לנפש האדם שמגן עליו וסוכך עליו אור וקדושה. האר”י מסביר שהטלית קטן היא אור יותר פנימי והטלית היא אור יותר חיצוני – ולמרות שהיינו חושבים שהאור היותר גדול יהיה היותר פנימי – ההפך הוא הנכון, והאור החיצוני הוא הגדול מבין השניים.

“בחינת מלכות דאור אין סוף ברוך הוא”

גדולי החסידות משווים את הטלית לאור העוטף את העולמות הנקרא בפי המקובלים וגדולי החסידות לבחינת “מלכות דאור אין סוף”. מצוות הציצית היא מבין החשבות בתורה ורש”י הקדוש מקביל אותה לכלל המצוות – אנחנו יכולים לראות לכך גם קשר מדברי גדולי החסידות והמקובלים כמו שאמרנו – שהיא המשכת “בחינת מלכות דאור אין סוף ברוך הוא”, המשכת השפע המקיף ועוטף מבית ומחוץ את כל העולמות.

“לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתא”

הבן איש חי חיבר תפילה לפני לבישת הטלית “לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתא” – התפילה מטרתה לקיים את המצווה בשלמות ולבקש מהשם שימשיך עלינו קדושה עליונה וחיבור עליון אליו ואל אורו יתברך. מכיוון שאין אנחנו יודעים לכוון במצוות כמו שצריך הוא חיבר את התפילה הזאת כדי שהשם יעשה את הפעולות הרוחניות בשבילנו בעולמות וימשיך קדושה עליונה עלינו ועל עם ישראל, וכמובן יהיה ייחוד “קודשא בריך הוא ושכינתא” – כאן לא המקום והזמן לפרט על מה זה אומר.

שמחה משפחתית

הרב מרדכי אליהו זיע”א אומר – כמו שאדם קונה לכל אירוע בגד חדש כך ראוי לקנות טלית חדשה לכל אירוע. לכל ברית, חתונה, בר מצווה או שמחה – לקנות טלית חדשה כמו שקונים חליפה או בגדים נאים חדשים.

ראש השנה והטלית

גדולים החסידות נהגו שלפחות בכל ראש השנה ללבוש ציצית קטנה (טלית קטן) חדשה בכל ראש השנה, וגם בגדי לבנים חדשים ובייחוד תחתונים – כך שלא נבוא ליום הדין עם כתמים עלינו, ולא “נעיד על עצמנו” דברים רעים וחטאים.

הכוונה בעטיפת הטלית

המקובלים אומרים שצריך לכוון בעטיפת הטלית שהשם ציווה אותנו להתעטף בציצית ועל ידה נזכור את כל המצוות ונשמור אותן.

נשים וטלית

אין חיוב על נשים להתעטף בציצית וטלית מכיוון שזאת מצוות עשה שהזמן גרמא – וכמו שהמקובלים מסבירים – נשים מתוקנות יותר ולכן אין להן צורך בעטיפת הטלית והציצית.