מה מותר לעשות בשלושת השבועות – דיני בין המצרים ואבלות על חורבן הבית – מרן הרב מרדכי אליהו – פרשת פנסח