לקבלת העלון, הקדשות ותרומות ניתן לפנות: 050-3739010 [email protected]

“ואחרי כן יצא אחיו וידו אוחזת… ויקרא שמו יעקב” וכי בגלל שכשהוא נולד אוחז בעקב עשיו הוא צריך לקבל את השם הזה?

יש סתירה בעצם הווייתו של עשיו, כיבוד ההורים שלו היה הכי מושלם שיש, גם המשקל שייחס לברכת יעקב הייתה עצומה ומצד שני עשה את כל העברות שבתורה איך זה יתכן ?

“ויהי עשיו בן 40 שנה וייקח אישה את בשמת בת בארי”, אמר עשיו מה יצחק לקח אישה בת ארבעים גם אני אקח אישה בת ארבעים, חשב עשיו שהוא ממשיך דרכם של האבות, איך יכול היה לחשוב כך?

מספר המדרש: בעת קבורת יעקב רצה עשיו להיקבר במערת המכפלה, בא וערער על הקניין של יעקב (למרות שיעקב קנה ממנו את המערה), שלחו את נפתלי להביא את השטר, ראה חושים בן דן שמתעכבת ההלוויה ולא הבין מדוע, כשאמרו לו שעשיו מעכב את הקבורה, לקח מקל היכה את עשיו בעורף והרגו, ראשו התגלגל ונשרו עיני עשיו נפלו על רגלי יעקב, באותו זמן פתח יעקב את עיניו וצחק, מדוע המדרש מדגיש שעיני עשיו נפלו על רגלי יעקב ? ומדוע צחק יעקב ?

במלחמה של יעקב עם שרו של עשיו נאחז המלאך בגיד הנשה של יעקב, בירך שלו, מדוע ? למה דווקא שם?

ויהי עשיו איש יודע ציד איש שדה, אומר התרגום “נח שירחן” אדם בטלן, עוד תרגום “נחש ירחן” היה חקוק לעשיו נחש על הירך, מדוע עשיו חקק נחש דווקא על הירך שלו ?

“ועמדו רגליו ביום ההוא על הר הזיתים” אמרו חז”ל אם ראית מלכויות מתגרות זו בזו צפה לרגליו של משיח, מה הפירוש “צפה לרגליו של משיח”?

בית יעקב  ובית עשיו

תמיד הבנו שיעקב ועשיו הם הפכים, כל אחד מהם רצה לשלוט וכו’ אומר האמור ממונקאצ’ שזה לא היה סתם ריב בין שני אחים, לא סתם מאבק שליטה, כל אחד מהם ייצג דרך חיים אחרת, אומר עשיו אני מציאות חיובית, ממני יוצאים כל המעשים הטובים שאני עושה, כל השלילה שיש בי לא קשורה אלי, היא שייכת ליצר הרע לא אלי!, “ויאהב יצחק את עשיו כי ציד בפיו” היה עשיו צד את הבריות בפיו, היה הולך לכל אדם ואומר לו שהוא חיובי, שהוא אדם טוב, לכן אין לו מה להצטער על המעשים הרעים שהוא עושה וממילא לא צריך לעבוד על המידות והתכונות הרעות שלו, לכן עשיו טעה לחשוב שהוא מושלם כמו האבות הקדושים, אין בו שום רע, כל הרע שיש בו שייך ליצר הרע לא אליו. יעקב לעומתו אחז בעקב עשיו, מרמז יעקוב שהוא שייך לעקב, יעקב = עקב + י ,פירוש אני בעצמי עקב ( גשמיות , נפש בהמית) וכל הטוב שיש בי מגיע מהאות י’ מגיע מהקב”ה, לכן עשיו עבר על כל העברות שבתורה, החזיק מעצמו עשיו אדם מושלם את הנפילות שלו ייחס לייצר הרע ולא אליו, ויעקב ההפך הגמור.

“ותקח רבקה את בגדי עשיו בנה הגדול… ותלבש את יעקב בנה הקטן”, עשיו נקרא בנה הגדול ויעקב בנה הקטן, לכאורה הפער בין עשיו ליעקב היה כמה שניות אז מדוע הוא נקרא גדול ויעקב קטן ? אומר המפרשים: עשיו הלך בהרגשה שהוא גדול ואילו יעקב אחז שהוא קטן, עד היום כך נוהגים בני עשיו, הגדולים שבהם (כמרים וכו’) לא נושאים אישה, הם מרוממים מהעם, לעומת זאת אצלנו צאצאי יעקב אבינו הכהן הגדול חייב לשאת אישה.

אומר רבנו נחמן מברסלב שלכל אדם יש בתוכו 70 אומות, “אם ראית אומות מתגרות זו בזו…” מגלה רבנו, איפה נמצאות 70 האומות? בתוך עצמך, אם אתה רואה שהמידות הרעות שבך מתגרות זו בזו, “צפה לרגליו של משיח” תחייה שפלות, כשאתה תחייה שפלות כל המלכויות ישפילו את עצמם, שנאמר “ועמדו רגליו על הר הזיתים”…

שנזכה ללכת בדרכיו של יעקב אבינו

שבת שלום ומבורך

נהנתם? רוצים לשמוע עוד???
האזינו לקו “דרך הבעש”ט” ותוכלו לשמוע שיעורים נוספים ונפלאים!!! חייגו 03-30-90-900

(*לשיעור הנ”ל הקישו: 10251 ודלגו במקש 8 לפרשת תולדות”)