פרשת בלק – מה טובו אוהליך יעקב – הקללה של בלעם שנהפכה לברכה – הרב מרדכי אליהו