1. מצוות תפילין היא מצווה מהתורה (מדאורייתא) ומרבית ההלכות בה הם הלכה למשה מסיני – כלומר אף אחד לא חולק עליהן ויש רצף ישיר שלא נקטע לאורך הדורות לגבי ההלכות (מרביתם).
  2. הבתים של התפילין חייבים להיות מרובעים לחלוטין ובמיוחד הפינות (הלכה למשה מסיני)
  3. הבתים והחלק החיצוני של הרצועות צריכות להיות שחורות בתפילין לכל הדעות (הלכה למשה מסיני)
  4.  אסור לצפות/לצבוע את התפילין בזהב או בכסף למרות שזה במצוות אחרות יכול להיחשב כהידור מצווה
  5. מקום הנחת התפילין של יד הוא במקום התפוח (השריר) בחלק העליון שביד שמאל (ולאיטר יד ביד ימין)
  6. הנחת התפילין היא חובה בכל יום למעט שבתות וחגים (כולל חול המועד) – ולא רק זאת שבשבתות וחגים (לא חול המועד) התפילין הם מוקצה! ואסור מדברי חכמים לגעת בהן אפילו!
  7. התפילין הם אחת המצוות החמורות בתורה ואדם שלא מניח תפילין נקרא פושע ישראל בגופו!
  8. התפילין חשובות כל כך שהגמרא אומרת שמי שלא מניח תפילין (בפרט אם הוא לא הניח תפילין מימיו) איננו קם בתחיית המתים! כלומר החשיבות של התפילין היא כל כך גדולה שהיא ומצוות ריבית הם הגורמות לאדם לקום בתחיית המתים (יש עוד מצוות כאלו – אבל התפילן והריבית הן העיקריות)
  9. שמשה רבינו ביקש להבין מהשם את ההנהגה של השם בעולם – כלומר איך השם דן את העולם, ואיך הוא מתנהג בעולם ולפי איזה כללים כביכול: השם הראה למשה באותו המעמד קשר תפילין של ראש – ויש בדבר סודות עצומים  ומשה רבינו עליו השלום השיג אותן.
  10. מצוות התפילין היא מצווה יקרה ביותר ואדם המניח תפילין מתחבר באופן ישיר להשם יתברך. כמו כן נשים אינן חייבות במצוות תפילין לפי הפשט כי הן לא חייבות במצוות עשה שהזמן גרמן (כלומר מצוות שתלויות בזמן) . ולפי הסוד נשים לא חייבות בתפילין כי מה שהתפילין באו לתקן אצל הגבר – אצל האישה הנושא כבר מתוקן. ונשים הם יותר מתוקנות מגברים על פי הסוד.

אנו מזמינים אתכם לרכוש אצלנו תפילין – היחידות בעולם עם תעודת כשרות!

תפילין עוז תפילין - 10 דברים חשובים שצריך לדעת על תפילין 1