תאריך עברי

שנה תאריך

תאריך לועזי

שנה תאריך

מיקום

שנה מיקום

שיטה

arrow מתי נכנסת שבת? זמני כניסת ויציאת השבת היום 1
שנה שיטה

זמני היום י״ח בְּאִיָיר תשפ״ב

עלות השחר 04:17:00
משיכיר 04:43:00
הנץ החמה 05:40:00
סוזק"ש מג"א 08:16:15
סוזק"ש גר"א 09:08:00
סוף זמן תפילה 10:17:00
חצות היום 12:36:00
מנחה גדולה 13:10:00
מנחה קטנה 16:38:00
פלג המנחה 18:05:00
שקיעה 19:32:00
צאת הכוכבים 20:14:00
צאת הכוכבים ר"ת 20:44:00

זמני השבת \ חג הקרובים בירושלים

פרשת בחקתי
הדלקת נרות 18:52:00
הבדלה 20:14:00

לימוד יומי

דף היומי יבמות ע"ג
משנה יומית שביעית ד', ז'- ח'