תאריך עברי

שנה תאריך

תאריך לועזי

שנה תאריך

מיקום

שנה מיקום

שיטה

arrow מתי נכנסת שבת? זמני כניסת ויציאת השבת היום 1
שנה שיטה

זמני היום י״ד בְּאִיָיר תשפ״ד

עלות השחר 04:14:00
משיכיר 04:41:00
הנץ החמה 05:38:00
סוזק"ש מג"א 08:14:30
סוזק"ש גר"א 09:07:00
סוף זמן תפילה 10:17:00
חצות היום 12:36:00
מנחה גדולה 13:11:00
מנחה קטנה 16:40:00
פלג המנחה 18:07:00
שקיעה 19:34:00
צאת הכוכבים 20:16:00
צאת הכוכבים ר"ת 20:46:00

זמני השבת \ חג הקרובים בירושלים

פרשת בהר
הדלקת נרות 18:55:00
הבדלה 20:17:00

לימוד יומי

דף היומי
משנה יומית