קופת צדקה

קופת צדקה מעוצבת – לקניה במשכן התכלת קופות דקורטיביות בכדי שקיום מצוות הצדקה יהיה גם יפה בעיניים ולא רק יפה לנשמה. כלים נאים מרחיבים דעתו של אדם.