תפילין משכן התכלת – איכות, כשרות והידור מצווה

תפילין משכן התכלת מהודרות לפי רמות שונות, מהרמה הפשוטה ביותר ועוד לגבוהה ביותר. התפילין נעשים על ידי סופרים יראי שמיים אשר עובדים מול משגיחי הכשרות השונים