קלף מזוזה כשר

קלף מזוזה כשר – קלף למזוזה נכתב ומוגה על ידי סופר ירא שמיים

קלף מזוזה לדעות השנות לפי הידורים שונים. מחירים נוחים, כשרויות גבוהות עובר הגהת מחשב וסופר ירא שמיים.