ציצית צמר - גופיית ציצית צמר - ציצית דגם קלית [קלה במיוחד]

ציצית צמר – גופיית ציצית צמר – ציצית דגם קלית [קלה במיוחד]

כל סוגי ציציות (המקורית) של משכן התכלת – דגמים המקוריים בעלי פטנטים ייחודיים