נטלה ונטלות מעוצבות

נטילת ידיים היא אחת המצוות שאדם יהודי פוגש בכל יום כמה פעמים ביום. בשעה שקמים, אוכלים לחם ונפנים להתפנות. לכן כל כך חשוב ליטול ידיים בכלי נאה ומהודר כמו שכתוב בשירת הים, זה אל-י ואנוהו.