תהילים

אמירת תהילים היא שתביא את הגאולה כמו שאומר הרבי נחמן הצדיק. אמירת תהילים מסוגלת לתשובה וגם מקרבת את האדם אל בוראו. התהילים נקראים זמירות על שם שהם מזמרים את העריצים (הקליפה והטומאה) ומגבירים את הקדושה אצל האדם. מבחר גדול של ספרי תהילים מוגש לפניכם. בהצלחה.