גביע לקידוש, כוסות קידוש וכוס אליהו הנביא

סברי מרנן – לחיים! השם קידש את יום השביעי ושם אותו למלך על ימות השבוע – הלא הוא יום השבת הקדוש. וביום השבת ישנה מצווה מהשם יתברך דאורייתא לעשות קידוש בלילה וביום מצווה דרבנן. לכן אנחנו היהודים משתדלים במיוחד להדר במצוות בבחינת "זה אל-י ואנוהו" עושים גביעי קידוש מהודרים – השתדלנו להביא עד אליכם גביעי קידוש מהודרים, במחירים נוחים כמה שניתן.