סט הבדלה מהודר - נר הבדלה

להבדיל בין יום ובין לילה, בין אור לחושך, בין ישראל לעמים. מצוות ההבדלה מבדילה בין שבת לחול ובין עם ישראל השומר שבת ומועד לבין הגויים שלא שומרים ואינם מצווים. הנה סט הבדלה ונרות הבדלה מהודרים