מגש לחלות שבת

קידוש של שבת קודש – זמן של אחדות ועדות. אחדות המשפחה והמשכת העדות שהשם נתן לנו את התורה ביציאת מצרים "זכר ליציאת מצרים" המגש של החלות שהם כנגד המן שניתן לעם ישראל במדבר – נמצא בהרבה בתים על מגש לחלות שבת.