מוצרי חשמל לשבת

מוצרי חשמל לשבת ויום טוב
באישור מכון צומת ומכון התקנים הישראלי