מיחם לשבת

מיחם מעוצב ומהודר לשבת ויום טוב
באישור מכון צומת ומכון התקנים הישראלי