טלית בני אור - טלית מעוצבת - עשויה צמר טהור

טלית בני אור – טלית מעוצבת – עשויה צמר טהור

טלית מעוצבת וייחודית, כולה עשויה צמר רחלים טהור – צבועה בפסים בצבעים שונים ומיוחדים. נבדקה מחשש שעטנז.