טלית לתמנים - טלית תימנית

טלית לתמנים – טלית תימנית

טלית תימנית

298.00483.00