טלית לתמנים - טלית תימנית

טלית לתמנים – טלית תימנית

טלית תימנית

316.00518.00